Отворени метод координације у образовању и обуци
(ОМК) – Република Србија

На позив Европске комисије, представници Републике Србије су од априла месеца 2014. године укључени у рад Отвореног метода координације у образовању на нивоу Европске уније.

Представници Републике Србије укључени су у рад шест тематских радних група на следеће теме:


Учешћем у ЕУ ОМК, Република Србија показује своју спремност и посвећеност да учествује и активно доприноси механизмима европске сарадње који су јој доступни и пре формалног чланства. Учешћем у овим радним групама, Србија ће имати могућност да као равноправан учесник користи најбоље праксе држава чланица ЕУ и њихових образовних политика, као и да представи оствареност својих стратешких и реформских захвата. Учешће у ОМК омогућиће не само размену примера добре праксе и основ за унапређење квалитета образовања, већ и адекватну припрему за испуњавање услова у току преговора за приступање Србије Европској унији.
Отворени метод координације (Open method of coordination) је инструмент Европске уније, помоћу којег се обезбеђује усаглашавање такозваног „меког законодавства“ између држава чланица ЕУ. Овај инструмент успостављен је 2000. године, усвајањем Лисабонске стратегије и представља врсту добровољног усаглашавања законодавства држава чланица, најпре у областима социјалне политике и политике запошљавања, да би се касније проширио и на друге области. Помоћу Отвореног метода координације, државе чланице размењују искуства и примере добре праксе из одређене области и имају могућност да у складу са својим потребама и специфичностима даље развијају своје образовне политике.