Политика школа

Tематска група Политика школа обухвата две области – осипање ученика из образовног система и образовање наставника.

Политика школа једна је од главних области за обезбеђивање квалитета образовања, а самим тим и место за покретање реформи. У оквиру области политике школа препознати су следећи изазови: развој компетенција и њихова процена, једнакост образовања (нарочито у домену спречавања раног напуштања школовања) и унапређење наставничке професије.

Главни задатак ове радне групе јесте да помогне државама чланицама да спроведу реформе којим се обезбеђују квалитетно образовање за све ученике, као и образовање које узима у обзир индивидуалне потребе ученика и унапређује наставничку професију. Фокус радне групе је на конкретним подацима који су усмерени на решавање специфичних изазова у области школских политика.

Представници Републике Србије у Отвореном методу коодринације у образовању који учествују у раду ове радне групе су Десанка Радуновић, представница Националног просветног савета и Јелена Марковић, представница Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва.

 

Образовање наставника

Осипање ученика из образовног система