ОМК у Србији

Отворени метод координације у образовању у Републици Србији

У априлу месецу 2014. године, на позив Европске комисије, Република Србија номиновала је представнике за учешће у раду шест тематских радних група: образовање одраслих, модернизација високог образовања, развој школа (са фокусом на образовање наставника и рано напуштање образовног система), средње стручно образовање и обука, трансверзалне вештине (са фокусом на информационо комуникационе технологије и предузетничко учење) и дигитално и онлајн учење.

Отворени метод координације представља механизам ЕУ у области „меког“ законодавства. Теме које су дефинисане као приоритетне на нивоу ЕУ од суштинског су значаја и за даље реформске процесе у области образовања у Републици Србији и у складу су са циљевима Стратегије развоја образовања. Учешћем у европском Отвореном методу координације, Република Србија показује своју спремност и посвећеност да учествује и активно доприноси механизмима европске сарадње који су јој доступни и пре формалног чланства.

Учешћем у овим радним групама, Република Србија имаће могућност да као равноправан учесник користи најбоље праксе држава чланица ЕУ и сазнаје о њиховим образовним политикама, као и да представи оствареност својих стратешких и реформских активности. Учешће у Отвореном методу координације омогућиће не само размену примера добре праксе и основ за унапређење квалитета образовања, већ и адекватну припрему за испуњавање услова у току преговора за приступање Републике Србије Европској унији.

У оквиру Програма „Учешће Србије у Отвореном методу координације у образовању и обуци“ предвиђено је и успостављање тематских радних група на националном нивоу (које ће окупити доносиоце одлука, образовне и научне институције, експерте и друге релевантне актере) и успостављање ефикасних механизма комуникације између различитих актера у земљи. У току реализације Програма биће организовани округли столови/дебате на којима би се шира јавност информисала о циљевима и закључцима донетим на састанцима европских група у оквиру Отвореног метода координације, како би се осигурао трансфер искустава и знања.