gotova

Нови циклус Отвореног метода координације у области образовања!

Европска комисија је у јануару месецу 2016. године, започела нови циклус Програма: Отворени метод координације у области образовања за период 2016 – 2018. година. На позив Европске комисије Министарство просвете, науке и технолошког развоја именовало је представнике за рад у следећим тематским групама:

1. Развој школа
2. Модернизација високог образовања
3. Средње стручно образовање и обука
4. Дигиталне вештине и компетенције
5. Образовање одраслих
6. Промоција грађанства и заједничких вредности слобода, толеранције и недискриминације кроз систем образовања

Представници Републике Србије у тематским радним групама:

Развој школа
• Марија Крнета, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
• Гордана Чапрић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
• Десанка Радуновић, Природно математички факултет, Универзитет у Београду

Модернизација високог образовања
• Зорана Лужанин, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
• Владица Цветковић, Рударско геолошки факулетет, Универзитет у Београду

Средње стручно образовање и обука
• Радован Живковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
• Мирјана Бојанић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Образовање одраслих
• Мирјана Милановић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
• Љиљана Димитријевић, Акција за образовање одраслих
• Снежана Медић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Дигиталне вештине и компетенције
• Снежана Марковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
• Данијела Шћепановић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
• Ирена Радиновић, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва

Промоција грађанства и заједничких вредности слобода, толеранције и недискриминације кроз систем образовања
• Јасминка Перуничић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
• Јелена Марковић, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва

Оставите одговор