IMG_3128hggfgfgfg

Одржан састанак представника радних група ОМК и националних радних група

Београд, 23.06.2016. – У Палати Србија одржан је састанак на коме су присуствовали представници Србије у Отвореном методу координације и чланови националних радних група. Циљ састанка је било представљање активности радних група на нивоу ЕУ и националном нивоу, као и договор о будућем раду. Састанак је био прилика и да се представи нови циклус рада ОМК-а за прериод 2016-2018. године, односно, измењене радне групе које у новој структури имају радну групу за промоцију грађанства и заједничких вредности слободе, толеранције и недискриминације, док су области које су потпадале под радну групу за трансверзалне вештине реструктуиране и дефинисане на другачији начин.

Гордана Чапрић је представила рад ЕУ радне групе за трансверзалне вештине, тачније, део који се односи на предузетнишво и истакла велики допринос националне радне групе у области предузетништва и дигинатлних компетенција, најпре у разумевању сложености система и повећања капацитета људи који се баве том темом. Ирена Латиновић која је представница радне групе трансверзалне вештине у области дигиталних компетенција је представила рад ОМК групе и издвојила недавно усвојен Европски оквир дигиталних компетенција за грађане а да је национална радна група радила на Извештају о развоју онлајн и дигиталног учења у Србији, док је Оквир дигиталних компетенција за наставнике највише разрађен. Мирјана Милановић је представила активности ОМК радне групе за образовање одраслих и значај пеер леарнинг састанака и фокусираних радионица које су се одржавале. Национална радна група у овој области је била ангажована, између осталог, око израде националног извештаја за УНЕСКО. Марија Крнета је испред ОМК радне групе за средње стручно образовање и обуке истакла да се највише радило на областима дуалног образовања и шегртовања и да су 5 закључака из Риге веома значајна и за наш контекст средњег стручног образовања. Десанка Радуновић је испред ОМК групе Развој школе представнила активности у области иницијалног образовања наставника и истакла важност сагледавања искуства других земаља у организовању иницијалног образовања и каснијем усавршавању наставника. Што се тиче националне радне групе, чланови су радили на стандардима квалификација за професију наставника и стандардима за акредитацију студијских програма за образовање наставника. Јелена Марковић је испред исте ОМК групе представила активности у области спречавања осипања, коме се придаје велики значај у ЕУ а као важну активност истакла је ангажованост националне групе за спречавање осипања на изради смерница за спречавање осипања и индикатора за праћење стања у образовању у овој области.

На крају састанка дискутовало се о будућем ангажману чланова националних радних група, улози Министарства просвете, науке и технолошког развоја, платформи за размењивање информација и начинима да се унапреди сарадња између националних радних група, будући да се многе теме и области преклапају и остављају простор за јачу сарадњу.

Оставите одговор