free01

Заједнички извештај и нови приоритети у образовању у оквиру ЕУ

На нашем сајту можете пронаћи радну верзију докумената које је објавила Европска комисија, за које се очекује да буду усвојени до краја године:

Радну верзију заједничког извештаја Савета и Европске комисије о спровођењу стратешког оквира за европску сарадњу у области образовања и обуке (ET 2020)

Пратећи радни документ особља Европске комисије

Извештај се усваја на крају сваког трогодишњег циклуса а у документима се може пронаћи оцена досадашњих постигнућа, процена изазова и идентификоване приоритетне области за следећи радни циклус. Приоритетне области до 2020. године су:

1. Релеватне и висококвалификоване вештине и компетенције, фокусиране на исходе учења, за запошљивост, иновације и активно грађанство
2. Инклузивно образовање, једнакост, недискриминација и промоција грађанских компетенција
3. Отворено и иновативно образовање и обуке, које у потпуности уважава дигитално доба
4. Јака подршка наставницима и тренерима
5. Транспарентност и признање вештина и квалификација у циљу олакшавања учења и кретања радне снаге
6. Одрживо улагање, учинак и ефикасност система образовања и обука

Оставите одговор