free03

Објављени налази истраживања о перцепцији јавности о стању у образовању у Србији

Истраживање „Образовање у Србији – Ставови грађана о образовању у Србији“ је иницирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, а спровела агенција Ipsos Strategic Marketing у периоду од јуна до јула месеца 2015. године.

Истраживање је омогућено средствима Швајцарске агенције за развој и сарадњу, у оквиру пројекта „Подршка унапређењу процеса социјалног укључивања у Републици Србији“.

Истраживање је обухватило преко 1000 испитаника из 67 општина у Србији. Испитаници су били у прилици да искажу своје (не)задовољство и оцене квалитет основног, средњег и високог образовања, као и утицај система образовања на друге животне аспекте.

Налазе истраживања можете погледати овде.

Оставите одговор