free01

Одржан први састанак представника Републике Србије

Први састанак представника Републике Србије у Отвореном методу координације у образовању одржан је 4. јуна у Палати Србија. На састанку је договорено формирање националних мултисекторских радних група чија ће улога бити да: пружају подршку у припреми представника Србије за учешће у тематским радним групама у оквиру Отвореног метода координације у области образовања Европске уније (обезбеђивање релевантних информација и података и сл.); пружају подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја у унапређењу правне регулативе, стратешких докумената и националних развојних пројеката; дефинишу предлог препорука за доносиоце одлука заснованих на подацима и чињеницама и у складу са политикама ЕУ; учествују у процесу програмирања средстава Инструмента за предприступну помоћ; учествује у изради Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања ЕУ и др.; учествују на стручним скуповима, округлим столовима и конференцијама.