free02

Номиновани представници Републике Србије

У априлу месецу 2014. године, Република Србија је на позив Европске комисије номиновала представнике за учешће у раду свих тематских радних група: (1) политика школа са фокусом на осипање деце из образовног система и образовање наставника, (2) средње стручно образовање и обука, (3) трансверзалне вештине са фокусом на информационо-комуникационе технологије и предузетничко учење, (4) модернизација високог образовања, (5) образовање одраслих и (6) дигитално и онлајн учење.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја именовало је следеће представнике за учешће у раду тематских радних група на нивоу ЕУ:
1. Средње стручно образовање: Мирјана Бојанић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Марија Крнета, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
2. Дигитално и онлајн учење: Данијела Шћепановић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Мирко Ожеговић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
3. Политика школа: Десанка Радуновић, Национални просветни савет и Јелена Марковић, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва
4. Образовање одраслих: Мирјана Милановић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Снежана Медић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
5. Модернизација високог образовања: Зорана Лужанин, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Вера Дондур, Национални савет за високо образовање
6. Трансверзалне вештине: Гордана Чапрић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Ирена Латиновић, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва